Voor wie is Humaan?

Stichting Humaan Overijssel is opgericht in 2015 vanuit de overtuiging dat hulpverlening daadkrachtiger, persoonlijker en effectiever kan.

Om in aanmerking te komen voor hulp en ondersteuning van Humaan dien je tenminste 18 jaar of ouder te zijn, in een gemeente in Overijssel woonachtig te zijn en met problemen te kampen hebben in je dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat je een verstandelijke beperking (IQ lager dan 85) en/of psychiatrische stoornis hebt. Hierbij kun je denken aan ADHD of ADD, een vorm van autisme, een depressie, een bipolaire stoornis enz.

Humaan biedt begeleiding aan personen van 18 jaar of ouder die zijn vastgelopen op de primaire leefgebieden (wonen, financiën, dagbesteding). Daarbij vullen wij deze leefgebieden aan met het sociaal netwerk. Wij zijn in staat aan een ieder hulpverlening te bieden en hebben ruime ervaring in het begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis. Veelal hebben cliënten weinig tot geen regie op hun eigen leven. Cliënten kunnen vaak niet komen tot keuzes of acties om de eigen leefsituatie te veranderen, maken verkeerde keuzes en/of overzien de gevolgen van hun eigen handelen niet. Hierdoor komen ze in de problemen. Cliënten zijn vaak niet goed in staat om de meer formele/zakelijke contacten in hun leven te onderhouden en/of afspraken daarmee na te komen. Stichting humaan Overijssel helpt en ondersteunt cliënten met deze problematiek.