Voor wie is Stichting Humaan Overijssel?

Stichting Humaan Overijssel zag het levenslicht in 2015, gedreven door de overtuiging dat hulpverlening krachtiger, persoonlijker en effectiever kan zijn.

Om in aanmerking te komen voor de hulp en ondersteuning van Humaan, dien je minstens 18 jaar oud te zijn, te wonen in een gemeente in Overijssel en te kampen met uitdagingen in je dagelijkse leven. Dit kan voortkomen uit een verstandelijke beperking (met een IQ lager dan 85) en/of psychiatrische aandoeningen, zoals ADHD, ADD, autismespectrumstoornissen, depressie, bipolaire stoornis, enzovoort.

Humaan biedt begeleiding aan volwassenen van 18 jaar en ouder die vastlopen op belangrijke levensgebieden, zoals wonen, financiën en dagelijkse bezigheden. Hierbij betrekken we actief het sociale netwerk van de persoon. Onze organisatie heeft ruime ervaring in het begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische aandoeningen. Vaak hebben deze cliënten beperkte controle over hun eigen leven, worstelen ze om keuzes te maken of actie te ondernemen om hun leefsituatie te verbeteren, maken ze verkeerde beslissingen en hebben ze moeite met het overzien van de gevolgen van hun handelingen. Dit leidt tot problemen. Daarnaast ervaren ze vaak moeilijkheden bij het onderhouden van formele zakelijke relaties en het nakomen van afspraken. Stichting Humaan Overijssel staat klaar om cliënten met deze uitdagingen te helpen en te ondersteunen.