Deze site voldoet aan de AVG regelgeving die per 25 Mei in werking treedt

1. Contactgegevens Stichting zorginstelling Humaan Overijssel
De stichting is te contacten via het contactformulier op deze site.
KvK nummer: 64691756
2. Uw gegevens worden door deze site verzameld voor meerdere doeleinden:
-1. het kunnen versturen van e-mails aan uw e-mailadres
-2 .het verzamelen van uw informatie en op basis daarvan uw aanmelding beoordelen

3. Partijen die de persoonsgegevens zullen kunnen ontvangen voor verwerking:
Uw gegevens worden in beginsel opgeslagen op de server van Stichting Humaan Overijssel.
Verder worden uw gegevens door gegeven aan derden (hulpverleners,bewindvoerders of
zorgcentra)mocht daar aanleiding voor zijn en altijd met uw toestemming en volmacht.

4. De periode waarvoor uw gegevens worden opgeslagen:
Uw gegevens worden bewaard en/of gebruikt gedurende de periode dat de beoordeling van uw
aanvraag loopt en uw aanvraag nog in behandeling is.

5. Rechten aangaande uw gegevens:
U heeft het recht op inzage, rectificatie of het wissen van de gegevens. Daarnaast heeft u het recht om
bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

6. Autoriteit persoonsgegevens:
U heeft het recht om over het gebruik van uw gegevens een klacht in te dienen bij de autoriteit
persoonsgegevens. Dit is een wettelijk recht. Als u dus klachten heeft over hoe Zorginstelling Humaan
Overijssel met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u dat wettelijk gezien melden bij de autoriteit
persoonsgegevens.