Humaan staat voor:

  1. Toegankelijk
  2. Dynamisch
  3. Gebaseerd op vertrouwen
  4. Intensieve begeleiding
  5. Praktische hulp en dienstverlening
  6. Creatieve oplossingen
  7. Begeleiding

Bij Stichting Humaan Overijssel ligt de focus van begeleiding in eerste instantie op het herstellen van de basisbehoeften. Onze benadering wordt gekenmerkt door positiviteit, vertrouwen en nauwe betrokkenheid. De hulpverleners werken samen met de cliënten om passende ondersteuning te vinden op basis van het gemeentelijke ondersteuningsplan. Er wordt geluisterd naar de wensen van de cliënt, en er wordt gezamenlijk bepaald wat het beste is. De ondersteuning is gericht op het bevorderen en behouden van zelfredzaamheid. Ook wordt de cliënt geholpen bij het omgaan met beperkingen in het dagelijks leven. Samen met de cliënt worden vaardigheden geoefend en wordt er structuur en regie aangebracht in hun eigen leven.

Het contact met de cliënt staat centraal in onze hulpverlening. Het opbouwen van een relatie en het wederzijds vertrouwen zijn cruciaal. Dit betekent dat de hulpverlener zich richt op het beantwoorden van vragen en het samen met de cliënt oplossen van problemen. Dit vereist een snelle en directe aanpak, creativiteit en soms onconventionele oplossingen. Vaak komen cliënten bij Humaan Overijssel wanneer ze dringend praktische hulp nodig hebben. Onze hulpverleners gaan de uitdaging aan om de dieperliggende behoeften van de cliënt te begrijpen en oplossingen te vinden die de eigen kracht van de cliënt benutten. Tegelijkertijd bouwen we vertrouwen op bij de cliënt, wat de basis vormt voor verdere hulpverlening. Humaan Overijssel hanteert een actieve, positieve benadering waarbij we kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Voor cliënten met jonge kinderen (0-16 jaar) die opvoedingsproblemen ervaren, biedt Humaan Overijssel hulp volgens de TRIPLE-P methode en helpt ouders bij het ontwikkelen van hun opvoedingsvaardigheden.

Nieuwe wetgeving

Sinds 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor het aanvragen van hulp en ondersteuning. Je hebt hier waarschijnlijk al iets over gehoord. De overheid streeft naar meer maatwerk in de zorg en legt meer nadruk op preventie en eigen kracht. Eigen kracht verwijst naar hulp en ondersteuning vanuit je eigen sociale kring en naar wat je zelf kunt doen zonder professionele hulp. Alle aanvragen voor begeleiding moeten door de cliënt zelf worden ingediend bij het WMO-loket van de gemeente waarin je woont. Wij kunnen je hierbij helpen door voorafgaand aan het indienen van je aanvraag een gesprek met je te voeren en een klantprofiel op te stellen. Deze informatie kan nuttig zijn bij de aanmelding. Een medewerker van de gemeente zal je aanvraag beoordelen en eventueel een gesprek met je voeren. Het is belangrijk dat je aangeeft dat je graag hulp wilt van Stichting Humaan Overijssel. Als de medewerker van de gemeente akkoord gaat met de hulp of ondersteuning, kunnen we aan de slag. Als je meer informatie wilt, kun je altijd de website van je gemeente raadplegen of naar www.samen14.nl gaan.

Vertrouwenspersoon

Als je het gevoel hebt dat je niet terechtkunt bij een van onze medewerkers met je vragen of situatie, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Let op, deze vragen of situaties moeten altijd betrekking hebben op een medewerker van of met de Humaan zorginstelling. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en neutraal en biedt een luisterend oor. Samen met de vertrouwenspersoon kun je de situatie bespreken waarin je hulp nodig hebt, en de vertrouwenspersoon zal je ondersteunen waar dat nodig is.