Dienstverlening

Humaan biedt ondersteuning aan mensen die assistentie nodig hebben bij het vinden van hun plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Ons primaire aandachtspunt is in principe iedereen in een uitkeringssituatie (WW, Wajong, WIJ, WIA). Het deelnemen aan een re-integratietraject is geen vrijblijvende zaak. Een cliënt moet in staat zijn om afspraken te maken. Een voorwaarde hiervoor is dat er stabiliteit is in de thuissituatie; huisvestings- en financiële problemen moeten op orde zijn. Omdat veel cliënten van Humaan Overijssel vanuit een begeleidingstraject vaak de stap zetten naar een re-integratietraject, is er vaak een sterke loyaliteit jegens Humaan Overijssel bij deze cliënten. Dit schept volop kansen voor een succesvol re-integratietraject.

Jobcoaching

Humaan Overijssel biedt ondersteuning aan mensen die assistentie nodig hebben bij het vinden van hun plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Hiervoor bieden wij jobcoaching aan. De jobcoach begeleidt cliënten in het voortraject naar werk, bij de bemiddeling naar werk en tijdens het werk door middel van persoonlijke ondersteuning. Het doel is om de cliënt te plaatsen op een reguliere werkplek en tijdens het werk op een zodanige manier te ondersteunen dat uitval wordt voorkomen. Uiteindelijk is het doel dat de cliënt zonder de hulp van de jobcoach zijn werk kan verrichten en dit duurzaam weet vol te houden. In de meeste trajecten werkt de jobcoach van Humaan Overijssel nauw samen met de ambulante hulpverlener, die de cliënt begeleidt in zijn persoonlijke situatie. Een succesvol traject is immers gemakkelijker te realiseren en valt vaak samen met een goede en stabiele thuissituatie.

Kwaliteitszorg

Humaan Overijssel zet zich actief in voor het verbeteren van de kwaliteit en transparantie van de geboden hulpverlening. We investeren ook in onze medewerkers door een proactief scholingsbeleid te hanteren. Bovendien hechten we veel waarde aan intervisiemomenten en teamdagen om de deskundigheid voortdurend te bevorderen.

Vacatures

Op dit moment heeft Humaan geen openstaande vacatures. Je bent echter altijd welkom om een open sollicitatie in te sturen.